Dainius Čergelis

2004–2015 m. dirbo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijoje vyriausiuoju specialistu įvairiuose padaliniuose, atsakinguose už statybos proceso ir statybos produktų tiekimo rinkai normavimo klausimus.

Nuo 2015 m. pradžios vadovauja Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Statybos ir teritorijų planavimo departamento Statybos sektoriaus pažangos ir statybos produktų politikos skyriui, kuris dalyvauja formuojant Europos Sąjungos ir nacionalinę politiką statybos sektoriaus pažangos ir statybos produktų tiekimo rinkai srityse. Viena pagrindinių skyriaus veiklos krypčių – dalyvavimas formuojant valstybės politiką statinio gyvavimo ciklo procesų skaitmeninimo ir viešojo sektoriaus įsitraukimo į šiuos procesus srityse.